Annuleringsvoorwaarden

iQ+Moeder Unplugged Weekend Hoorneboeg

Indien je geboekt hebt via deze website danwel telefonisch, dan geldt de boeking, na een akkoordbevestiging van stichting iQ+, als een definitieve boeking van de desbetreffende accommodatie. Dat betekent dat de reservering direct in het reserveringssysteem wordt vastgelegd en dat een gemaakte boeking ook niet meer zonder kosten kan worden gewijzigd of geannuleerd. Indien je onverhoopt genoodzaakt bent de boeking te annuleren, dan moet je dit schriftelijk aan stichting iQ+ meedelen en gelden deze annuleringsvoorwaarden. Voor de overige gevolgen van annulering, alsook de overige van toepassing zijnde voorwaarden, verwijst stichting iQ+ je naar de Algemene Voorwaarden De Hoorneboeg via de website van de betreffende accommodatie.

De wet die bepaalt dat consumenten een zichttermijn hebben van 14 dagen maakt een uitzondering voor diensten betreffende logies en vervoer te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Het herroepingsrecht ex artikel 6:230p BW (onder e) is derhalve niet van toepassing op de boeking.

Annulering door deelnemer aan iQ+ Moeders Unplugged Weekend (deelnemer)

1A Deelnemer kan de overeenkomst schriftelijk (waaronder per e-mail) annuleren. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • bij annulering meer dan 6 weken voor de dag van aankomst wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
  • bij annulering binnen 3 tot 6 weken voor de dag van aankomst wordt 75% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
  • bij annulering binnen 1 tot 3 weken voor de dag van aankomst wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

1B Deelnemer kan in geval van annulering er ook voor kiezen om een ander persoon in de plaats te laten gaan, of een ander persoon via stichting iQ+ in aanmerking te laten komen. De gemaakte kosten blijven hierbij voor rekening van deelnemer.

Annulering door stichting iQ+

2. Stichting iQ+ behoudt zich het recht voor de boeking te annuleren wegens bijzondere of persoonlijke omstandigheden bij de Huiseigenaar. Indien op deze grond de boeking wordt geannuleerd, worden enkel de aan stichting iQ+ betaalde bedragen gerestitueerd. Er is vanuit stichting iQ+ geen verdere (schade)vergoeding verschuldigd.